Najlepszy w zawodzie – finał

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, pod patronatem Starosty Wieluńskiego, odbył się finał Powiatowego Konkursu „Najlepszy w Zawodzie”.

W naszej szkole odbyły się konkursy w zawodach: sprzedawca i fryzjer.

Celem konkursów było:
1.    Aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego.
2.    Zwiększanie motywacji uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawca i fryzjer do poszerzania wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych.
3.    Przybliżanie formy i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – część praktyczna.
4.    Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

Najlepszy sprzedawca – wynik:
Dominika Gibas (kl. II)   –  I miejsce
Kinga Morka (kl. III) – II miejsce
Paweł Małycha  (kl. II) – III miejsce
Dagmara Sarowska (kl. II)- III miejsce

Najlepszy fryzjer – wyniki:
Klaudia Podgórniak (kl. III) – I miejsce
Kornelia Szczepaniak (kl. II) – II miejsce
Sylwia Nowak – (kl. III ZSS) – III miejsce
Justyna Harbarczyk ( kl. I ZSS) – wyróżnienie
Magdalena Mamzer (kl. II) – wyróżnienie
Kornelia Sularz – (kl. II) – wyróżnienie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.