Nasi uczniowie zyskują nowe kwalifikacje

W dniu 26.04.2022r. odbył się egzamin po zakończonym szkoleniu „Operator wózków jezdniowych – podnośnikowych”. Szkolenie realizowane było w ramach Projektu
„Kwalifikacje drogą do sukcesu”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Gratulujemy naszym uczniom nabycia nowych umiejętności💪.