Nauczyciel Roku – plebiscyt

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu do plebiscytu „Nauczyciel Roku” wytypował pana Jarosława Kubata – nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik teleinformatyk.

Pan Kubat jest wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, niezwykle zaangażowanym w pracę w szkole i zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych. Stworzył pracownię teleinformatyczną, szkolną drużynę e-sportową, która w tym roku w Mistrzostwach Polski w E-Sporcie zajęła III miejsce. W niekonwencjonalny sposób utrwala najważniejsze wydarzenia szkolne. Zachęcamy do głosowania każdego dnia!