Nietypowa lekcja historii

24 pażdziernika br. odbyła się w naszej szkole nietypowa lekcja historii, której tematem była organizacja Policji Państwowej II RP, zbrodnia katyńska oraz tragiczne losy funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej. Prelegentem był pan Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna w 1939 r. z Łodzi. W zajęciach uczestniczyli również: podkomisarz Agnieszka Ratajczyk z Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi, z siedzibą w Sieradzu oraz nadkomisarz Rafał Płóciennik – komendant Komisariatu Policji w Białej, przewodniczący IPA Wieluń (International Police Association).

Odnosząc się do ponad 21 tysięcy ofiar zbrodni, która przyjęła umowną nazwę od miejsca ujawnienia pierwszych grobów, wspomniano nie tylko o oficerach Wojska Polskiego, ale zwrócono uwagę na konieczność pamiętania również o tysiącach wymordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Ostaszków, Kalinin, Miednoje to miejsca przetrzymywania, wykonywania egzekucji oraz grzebania w dołach śmierci funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, policji woj. śląskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojska Polskiego, żandarmerii wojskowej, służby więziennej, oficerów wywiadu i kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa i Straży Pożarnej, leśników.