Nowa ekopracownia

W Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu  utworzono nową pracownię edukacyjną.

Koszt całkowity zadania wynosi 82 180,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2024 r.

72,38 % wartości Projektu jest dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

Wartość dofinansowania Zadania wynosi 59 480,00 zł.

W ramach projektu utworzono nowoczesną ekopracownię, którą wyremontowano oraz wyposażono w pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć
z przedmiotów przyrodniczych. Korzystanie przez nauczycieli i uczniów z funkcjonalnych
i nowoczesnych pomocy dydaktycznych wpłynie znacząco na poprawę efektywności pracy, zwiększy zainteresowanie uczniów otaczającym światem i środowiskiem naturalnym oraz uwrażliwi na potrzebę proekologicznych działań szkolnych i lokalnych.