Nowe kwalifikacje

Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie i absolwenci uczestniczą w kursie zawodowym „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napę”.

Młodzież zdobywa wiedzę praktyczną : jazda wózkiem widłowym, ładowanie towaru, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy, czynności kierowcy w czasie pracy z wózkami, samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora.

Kurs zawodowy rozpoczął się 29.08.2022r. od zajęć teoretycznych, które przeprowadzone były w firmie Workprofit pani Magdaleny Świątek, a zakończy się 09.09.2022r., po czym uczestnicy przystąpią do egzaminu.