Nowoczesna ekopracownia

Projekt „Nasze ekologiczne pracownie”

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu brał udział w Konkursie z dziedziny Edukacja Ekologiczna pod nazwą „Nasze ekologiczne pracownie”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Szkoła otrzymała dotację w wysokości 36 185,00 zł (wartość ogólna zadania 40 977, 00 zł), która wykorzystana została na realizację zadania „Z ekologią na co dzień”- ekopracownia przy Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.
W maju 2020 r. powstała nowoczesna ekopracownia, która ma pełnić rolę centrum przyrodniczo-ekologicznego i wpływać na kształtowanie świadomej postawy ucznia-człowieka wrażliwego na otaczający go świat, naturę, z których nie tylko korzysta, ale je buduje, chroni, wzbogaca.
Ekopracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, który posłuży podniesieniu jakości kształcenia młodzieży na przedmiotach: biologia, chemia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa.
Zakupione pomoce dydaktyczne, m.in.: ekologiczne zestawy do badania wody, gleby, powietrza, fantom, zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej, eksponaty, rośliny wpłyną na ucznia czyniąc go świadomym uczestnikiem życia codziennego i wzbogacą wiedzę ekologiczno-przyrodniczą młodzieży.
Pozyskane środki umożliwiły też zakup nowoczesnych mebli, oświetlenia, zamontowanie klimatyzacji, rolet, fototapety o tematyce przyrodniczej, charakteryzującej lokalne tereny.

NASZA PRACOWNIA 

WFOŚiGW w Łodzi