Nowy rok szkolny 2018/19 rozpoczęty

Rok szkolny 2018/19 w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu rozpoczęto.

Podczas uroczystoci inauguracyjnej dyrektor szkoły Kamila Prange szczególnie serdecznie przywitała uczniów klas pierwszych – rozpoczynających naukę. 

W związku ze zmianami w kadrze kierowniczej,  na ręce dotychczasowego wicedyrektora – p. Justyny Drobnikowskiej i kierownika szkolenia praktycznego – p. Doroty Kiejnich, złożone zostały podziękowania za wkład w rozwój placówki.

Od 1 września br. funkcję wicedrektora sprawuje p. Maria Mikoda, a kierownika szkolenia praktycznego p. Mariusz Wróbel.