Obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole

10 listopada b.r., w przeddzień Święta Niepodległości, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu o godzinie 11:11 odśpiewali nasz hymn państwowy. W ten sposób okazaliśmy szacunek dla naszych symboli narodowych i uczciliśmy Święto Odzyskania Niepodległości.  Za organizację akcji „Szkoła do hymnu” odpowiadał p. Leszek Wolniaczyk.

„Szkoła do hymnu” – zobacz fragmenty.

Nasz Samorząd Uczniowski zorganizował akcję „Bo póki my żyjemy Ona żyje też”. Członkowie Samorządu wraz z przewodniczącym odwiedzili każdą klasę, rozdając przepiękne kotyliony, symbolizujące „Niepodległą”.