Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10.01.2019 r. odbyła się w naszej szkole Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, która organizowana jest przez Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody w Warszawie oraz MEN. Olimpiada ma wymiar ogólnopolski. Opiekunem merytorycznym uczniów jest p. Justyna Drobnikowska.

Do etapu podstawowego olimpiady przystąpiło 18 uczniów z klas pierwszych Technikum. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należy osiągnąć minimalny wynik 80 % poprawnych odpowiedzi.