Ostatnie dni praktyk zagranicznych

Do Polski wróciła już grupa uczniów z klasy III technik spedytor, która swoje praktyki zagraniczne odbywała w Saragossie. To ostatnie zdjęcia z pobytu i ewaluacji projektu.

Pobyt uczniów klasy III technik handlowiec na Malcie dobiegł również końca. W piątek grupa była na kolacji pożegnalnej. W sobotę cały dzień na wyspie Comino.