Podsumowanie projekt „Europa Kształci Zawodowo IV”

15 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu odbyła się konferencja podsumowujaca projekt „Europa Kształci Zawodowo IV”, podczas której uczestnicy projektu – uczniowie klasy trzeciej technik teleinformatyk, technik handlowiec i technik spedytor –  dzielili się swoimi wrażeniami z  zagranicznych praktyk zawodowych (odbytych w Saragossie i na Malcie) z nauczycielami, młodszymi kolegami i zaproszonymi gośćmi, wśród których znalazł się m.in.  Andrzej Chowis – prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć przygotowana przez pana Leszka Wolniaczyka i filmy autorstwa pana Jarosława Kubata.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i przygotowanie konferencji – szczególnie paniom, które sprawowały opiekę nad młodzieżą na Malcie – Beacie Korytnej i Monice Włodarczyk, a takze Karolinie Mysiorek – opiekunowi praktyk w Hiszpanii.

W piątek  miało również miejsce spotkanie ewaluacyjne uczniów klasy III technik spedytor, technik teleinformatyk i technik handlowiec, którzy otrzymali:

  • certyfikaty odbycia praktyk zagranicznych,
  • certyfikaty ukończenia zajęć językowych i kulturowych,
  • a także Europass – Mobilność.

Spotkanie prowadził koordynator projektu pan Marek Prokopowicz.