Podsumowanie projektu „Europa Kształci Zawodowo VI”

22.06.2022 r. w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Erasmus + „Europa kształci zawodowo VI”. Projekt pozwolił 44 osobowej grupie uczniów zrealizować miesięczne staże zawodowe poza granicami naszego kraju: na Fuertaventurze i w Saragossie (Hiszpania), poznać kulturę tych krajów i ciekawe zakątki.
Podczas konferencji młodzież podzieliła się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas odbywania praktyk z zaproszonymi nauczycielami i uczniami klas pierwszych i drugich – potencjalnymi kandydatami na następne edycję projektu. Krótkie filmy, prezentacje multimedialne, jak i indywidualne wystąpienia pozwoliły pokazać młodszym kolegom i koleżankom jak wyglądały poszczególne etapy przygotowań do projektu i sam pobyt na praktykach. Pan Marek Prokopowicz przedstawił także główne cele i założenia projektu Erasmus Plus, podsumował całoroczną pracę wielu osób czasami niewidoczną, ale jakże ważną, bez której projekt nie mógłby być zrealizowany. Głównym punktem ewaluacji było wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów odbycia praktyk zagranicznych oraz certyfikatów ukończenia zajęć językowych i kulturowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i przygotowanie konferencji – szczególnie paniom, które sprawowały opiekę nad młodzieżą na  Fuertaventurze – Beacie Korytnej i Ewie Sztuce, a także Marii Mikodzie- opiekunowi praktyk w Saragossie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć przygotowana przez pana Leszka Wolniaczyka i filmy autorstwa pana Jarosława Kubata.