Point shooting

Podstawy Point shootingu, pozycje strzeleckie/bojowe, strzelanie oburącz i jednorącz bez użycia przyrządów celowniczych to umiejętności, w które zostali wyposażeni uczniowie klasy II technik spedytor, technik handlowiec i technik teleinformatyk na szkoleniu prowadzonym przez instruktorów Fundacji K2, koordynowanym przez nauczyciela naszej szkoły –  Szymona Lacha.