Pomagamy

Nasza szkoła już po raz kolejny okazuje solidarność z naszymi rodakami w akcji „Święty Mikołaj na Kresach”. Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmuje pomoc materialną dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich: terenów Litwy – Wileńszczyzny, Ukrainy – Ziemi Lwowskiej , a szczególnie Białoruś.

Pomoc dla naszych rodaków jest oparta na zorganizowaniu zbiórki żywności oraz przyborów szkolnych, produkty dostarczamy do biblioteki szkolnej do dnia 21 października b.r.

Koordynatorem szkolnym akcji jest pani Agnieszka Zawilińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, w zawodzie technik handlowiec, polonista, oligofrenopedagog.