Pomoc najuboższym

W dniach 9 i 10 listopada br. – kolejny już raz – młodzi wolontariusze z naszej szkoły dystrybuowali żywność w ramach pomocowych projektów unijnych. Akcja koordynowana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wieluniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.