Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

 W dniu 23 czerwca 2021 r. w Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021, którego organizatorem była nasza szkoła wraz z Starostwem Powiatowym w Wieluniu i Cechem Rzemiosł Różnych.

W uroczystościach między innymi wzięli udział: radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis i wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Sieradzu pani Irena Wydmuch oraz dyrektorzy wieluńskich szkół średnich. Po przywitaniu zebranych gości przez panią Marię Mikodę – p.o. dyrektora naszej szkoły, głos zabrał Starosta Wieluński Marek Kieler, który podsumował miniony rok szkolny. Następnie do gości zwrócił się Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody dla uczniów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wieluński.

Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu:

Uczniowie:
Magdalena Ciołek – Udział w licznych konkursach, uzyskując przy tym wysokie noty, udział w zbiórce charytatywnej, udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno – Logistycznej
Marcin Majchrowski – Świadectwo z wyróżnieniem, najwyższe oceny z przedmiotów zawodowych, wysoka frekwencja oraz kultura osobista, zaangażowany w życie klasy
Dominika Gibas –  Świadectwo z wyróżnieniem,  dwa razy otrzymała stypendium za wyniki w nauce. 
Jakub Stępień – Świadectwo z wyróżnieniem, stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendysta Stypendium Powiatu Wieluńskiego, zaangażowany w życie klasy i szkoły
Piotr Hombek – Świadectwo z wyróżnieniem, stypendysta stypendium zawodowego w projekcie „Zawodowcy w łódzkiem”

Nauczyciele:
Ilona Ratajczyk – Piwnicka – Nauczyciel wychowania fizycznego
Lidia Dudek – Nauczyciel języka niemieckiego
Anita Kędzia – Nauczyciel matematyka, informatyka, techniki biurowe
Jarosław Kubat – Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik teleinformatyk

W tym roku Powiatowe Zakończenie Roku zostało połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej historię placówek oświatowych, które mieściły się w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście. Inicjatorką tych działań była Pani Grażyna Urbaniak –Kopczyńska, ostatnia Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Stanisława Staszica.
W budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście funkcjonowały:
• w latach 1906-1939 Gimnazjum Realne, Szkoła Handlowa, Szkoła Powszechna, Szkoła Dokształcająca dla rzemieślników
• w latach 1948-1965 szkoła podstawowa
• w latach 1965-1970 technikum mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
• w latach 1970-1975 Przyzakładowa Szkoła Zawodowa ZUGIL
• w latach 1979-1997 Zasadnicza Szkoła zawodowa
• w latach 1997-2002 Zespół Szkół nr 2
• w latach 2002-2010 Zespół szkół nr 4 im. Stanisława Staszica
Tablica została umieszczona na Domu Fiszkala, nazwanym tak od nazwiska pierwszego właściciela. W uroczystościach wzięła udział prawnuczka Jana Fiszkala – Hanna Witt-Paszta wraz z członkami rodziny.

Pani Maria Mikoda serdecznie podziękowała sponsorom, dzięki którym można było wykonać tablicę, są nimi:
1. firmia ZUGIL S.A.,
2. firmia Silum Opojowice,
3. firmia PKS Wieluń ,
4. firmia Deburing Kopczyńscy Opojowice,
5. Aleksandra i Tadeusz Wilk,
6. Aleksandra Brzezowska,
7. Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika,
8. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych
9. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców W Wieluniu,
10. pani Hanna Witt Paszta,
11. Jarosław Urbaniak,
12. Grażyna Urbaniak –Kopczyńska,
13. Maciej Kaźmierczak
14. Robert Grabowski.
Serdeczne podziękowania złożyła również pani Kamili Prange poprzedniej dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, na której spoczął ciężar przygotowań związanych z wykonaniem tablicy.

Uroczystości zakończył występ wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury

i Sportu w Wieluniu.