Pożegnanie klas czwartych

W imieniu swoim i nauczycieli do uczniów opuszczających już szkołę, ciepło przemówiła pani dyrektor Kamila Prange:

„(…) Przed Wami matura, egzamin poważny i znaczący. Życzę Wam wszystkim powodzenia, zachowania zimnej krwi, stalowych nerwów, wiary w siebie i pewności. Wierzę w Waszą mądrość, odpowiedzialność i zdrowy rozsądek.(…)Jesteście wyjątkowi, wielu z Was będziemy wspominać bardzo długo. Moi kochani, nie bójcie się życia i realizujcie marzenia. Dziś wybieracie się w podróż, długą wędrówkę w dorosłość. Proszę Was: miejcie oczy szeroko otwarte, dotykiem poznawajcie szorstkość ziemi, a jeśli macie zmierzyć się ze światem to całym sobą…

Pamiętajcie o nas – nauczycielach Zespołu Szkół nr 3. Pamiętajcie o swoich kolegach i bądźcie dla siebie dobrzy. Wszystkiego najlepszego!”

Następnie głos zabrali reprezentanci klas maturalnych.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a także za działalność artystyczną na rzecz szkoły:

Tomaszowi Jagielskiemu (najwyższa średnia w szkole)
Arkadiuszowi Walasiakowi
Ricie Mamzer
oraz Dominikowi Szczepańskiemu

wręczyła dyrektor szkoły wraz z wychowawcami.

Pani Ewa Wachowski, wręczając Złotą Statuetkę Najlepszemu Matematykowi wśród abiturientów, podziękowała Adamowi Rabendzie za ogromna pokorę w zdobywaniu tego, co ważne, za cierpliwość i opanowanie w przyswajaniu tego, co takie trudne, za dojrzałe podejście, za umiłowanie sobie matematyki.

„Proszę Państwa, każda wiedza ułatwia życie, ale wiedza matematyczna ma niewątpliwą moc. Ty wiesz o tym Adamie, że ona w swojej nieskończoności jest zawsze bardzo konkretna, a przez to bardzo ciekawa. Tu nie da się niczego oszukać i trzeba być bardzo Jej posłusznym, dlatego kształtuje w nas zdrowy charakter. Matematyka stoi na straży porządku i ładu w świecie i wszechświecie (…) matematyka to królowa nauk”.

Najlepszym Teleinformatykiem okazał się Przemysław Potomski. W uznaniu jego zasług głos zabrał Pan Jarosław Kubat.

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie przez Samorząd Uczniowski Złotych Statuetek Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Statuetkę Społecznika 2017 roku otrzymał z rąk Pana Leszka Wolniaczyka Przemysław Potomski, którego z działalności w szkole i poza nią znają wszyscy.

Pani Iwona Urbanek, opiekun Samorządu Uczniowskiego, serdecznie podziękowała uczniom, którzy w ciągu 4 lat wyjątkowo angażowali się w pracę na rzecz szkoły i społeczności lokalnej:

Łukaszowi Chrobotowi
Bartoszowi Ciesielskiemu
Marcinowi Ferdynusowi
Kamilowi Jarząbowi
Adrianowi Kowalczykowi
Przemysławowi Potomskiemu
Kamilowi Płusce
Hubertowi Zielińskiemu
Sylwii Łuczak
Dominikowi Bednarkowi
Kamilowi Felusiakowi
Klaudii Freus

a pan Szymon Lach, w imieniu Rady Rodziców, wręczył ufundowany bon na lunch w kręgu przyjaciół.

Również Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi dyplomami i gadzetami nagrodziło uczniów, którzy honorowo oddali najwięcej krwi, bo aż 9 razy. Są to :

Kamil Felusiak
Przemysław Potomski
Bartosz Ciesielski.

W imieniu maturzystów serdecznie dziękujemy klasie III technik handlowiec i klasie III technik spedytor za dostarczającą wielu emocji część artystyczną, dopracowaną pod każdym względem przez panią Beatę Korytną.

Uroczystość zakończyła piosenka w wykonaniu abiturientki Pauliny Grajek pod wymownym tytułem – „Ostatni raz z moją klasą”.

Zapraszamy do galerii zdjęć.