Pożegnanie klas maturalnych

27 kwietnia 2018 r. uroczyście rok szkolny zakończyli uczniowie klas IV Zespołu Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu.

Do maturzystów z ciepłymi słowami zwróciła się pani dyrektor Kamila Prange, która w swym wystąpieniu podziękowała także prezydium Rady Rodziców za cztery lata owocnej wspólpracy.

Głos zabrali również:

pani Anna Glapa – przedstawiciel Rady Rodziców,

Piotr Sadowski- przedstawiciel społeczności uczniowskiej klas I-III

oraz w imieniu maturzystów – Malwina Orzeł.

Nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

Paulina Marciniak,

Aleksandra Wilczek,

Monika Bogus,

Klaudia Stala,

Patryk Wika.

Zgodnie z tradycją szkoły, wręczone zostały statuetki w czterech kategoriach.

Za działalność w samorządzie uczniowskim i pracę na rzecz szkoły w latach 2014-18 wyróżnioni zostali:

Malwina Orzeł z klasy IV technik handlowiec (statuetka wręczona przez wychowawczynię – panią Beatę Korytną),

Piotr Bąk z klasy IV technik spedytor (statuetka wręczona przez wychowawcę – pana Szymona Lacha).

Za udział i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych wyróżnieni zostali uczniowie klasy IV technik handlowiec:

Andżelika Sotowska i Monika Bogus (statuetki wręczył pan Hieronim Wolny).

W kategorii Młody Przedsiębiorca statuetkę z rąk pani Agaty Spaleniak otrzymał Krzysztof Kustalik z klasy IV technik handlowiec.