Prezentacja oferty szkoły

1 marca 2018 r., podczas Targów Edukacyjnych Szkół i Placówek Powiatu Wieluńskiego, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zachęcali gimnazjalistów do wyboru Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu jako miejsca dalszej nauki.

Kształcimy: techników spedytorów, techników teleinformatyków, techników handlowców,

a w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia (szkoła zawodowa): sprzedawców, kucharzy, piekarzy, cukierników, wędliniarzy, elektryków, elektromechaników pojazdów samochodowych, blacharzy samochodowych, fryzjerów, krawców, ślusarzy, stolarzy, cieśli.

Nasza szkoła znajduje się wśród 300 najlepszych techników w Polsce i szczyci się tytułem „Srebrnej Szkoły 2018”. Gimnazjalisto – zapraszamy do podjęcia nauki właśnie u nas.