Przedmaturalne przymiarki

W dniach 22-24.11.2016 uczniowie klas czwartych zmierzyli się z próbnym egzaminem maturalnym z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego.