Przegląd Teatralny „Mistrzowie Wyobraźni”

Gratulujemy naszej grupie teatralnej autorskiego występu na Przeglądzie Teatralnym „Mistrzowie Wyobraźni”. Opiekę merytoryczną nad dziewczętami sprawowała Pani Anna Jasińska -Olejnik