Przygotowania do wyjazdu rozpoczęte

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, biorący udział w projekcie „EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO IV”, w ramach którego udadzą się – w tym roku szkolnym – na zagraniczne praktyki zawodowe na Maltę i do Hiszpanii, rozpoczęli przygotowania do wyjazdu.
Uczestniczą w zajęciach językowych:

Grupa technik handlowiec

Zajęcia języka angielskiego prowadzi mgr Beata Korytna.

Grupa technik teleinformatyk

Zajęcia języka angielskiego prowadzi mgr Karolina Mysiorek.

Grupa technik spedytor

Zajęcia języka angielskiego prowadzi mgr Maria Mikoda.

Odbyło się już również spotkanie organizacyjne z uczniami i rodzicami, dotyczące spraw związanych z udziałem w projekcie:
20.10.2017 – dla grupy technik handlowiec,
21.10.2017 – kolejno dla grup technik teleinformatyk oraz technik spedytor.