Przygotowania językowe – Malta

Uczniowie klas trzecich: technik spedytor i handlowiec zakończyli przygotowania językowe przed wyjazdem na Maltę, na praktyki zawodowe w ramach projektu „Europa kształci zawodowo IV” nr 2017-1-PL01-KA102-037535.

W trakcie zajęć (50 godzin) uczniowie szlifowali umiejętności posługwania się językiem angielskim aby jeszcze lepiej radzić sobie w środowisku zawodowym oraz w życiu codziennym, w trakcie czterotygodniowego pobytu na Malcie.

Główny nacisk nauczyciele położyli na komunikację językową, stosując aktywizujące metody nauczania.

„Mamy nadzieję, że odbyte szkolenie pomoże uczniom w trakcie nowych wyzwań jakie czekają na nich za granicą”.

Maria Mikoda
Beata Korytna