Punkt konsultacjny pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W dniu 13 stycznia 2022 roku w godzinach 8.00- 11.00 odbędzie się w szkole punkt konsultacyjny pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieluniu. Zapraszamy wszystkich potrzebujących uczniów, rodziców, wychowawców- nauczycieli do skorzystania z profesjonalnego, bezpłatnego wsparcia specjalisty p. Doroty Wiatr
Zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolego(13 a).
A. Jagieniak- Adamczyk
pedagog szkolny