Rekrutacja

Drogi Ósmoklasisto!
Przed Tobą nowy etap życia, który będzie miał duży wpływ na Twoją przyszłość. Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwy, ale skoro znalazłeś się na tej stronie, to znaczy, że rozważasz podjęcie nauki w Zespole Szkół nr 3, a to dowodzi, że jesteś na właściwej ścieżce. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi kierunkami kształcenia, wszystkie potrzebne informacje dotyczące rekrutacji będą znajdowały się w zakładce kandydat. Śledź nas również na naszych portalach społecznościowych facebook oraz istagram.

Zespół Szkół nr 3 kształci w trzech typach szkół: Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia oraz Liceum dla dorosłych. Niektóre z klas technikum zostały objęte dodatkowymi zajęciami w obrębie funkcjonowania służb mundurowych. Program szkolenia klas obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formacjach mundurowych oraz kontynuowania kształcenia w wyższych szkołach cywilnych lub wojskowych.

W roku szkolnym 2021/22 otwieramy nabór na nowy kierunek – technik programista, dla osób zainteresowanych informatyką i nie tylko. Uczniowie nabędą umiejętności umożliwiające tworzenie programów w różnorodnych językach programowania tj. C++, C#, JavaScript, PHP, Python, a także znajomości innych języków takich jak SQL HTML, CSS.

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi i przygotowaniem do matury, uczymy młodzież także przedmiotów zawodowych, związanych z wybranym kierunkiem. Przygotowujemy młodych ludzi do podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia w szkole wyższej.

Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach unijnych oraz współpracujemy z licznymi firmami oraz przedsiębiorstwami.

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej – Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.
Nasi uczniowie biorą udział w programie stypendialnym „Zawodowcy w Łodzkiem”, uzyskane stypendium przeznaczają na rozwój swoich pasji zawodowych.