Rok Reymonta

W ramach obchodów Roku Reymonta w województwie łódzkim i poznawania twórczości oraz osoby noblisty, uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu wzięli udział w szkolnym konkursie dotyczącym życia i twórczości pisarza przeprowadzonym przez polonistkę i bibliotekarkę – panią Agnieszkę J. Zawilińską oraz zapoznali się z wystawą dotyczącą autora „Chłopów”, przygotowaną przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieluniu. 

Uczennice:
Aleksandra Betka,
Klaudia Komor,
Julia Mordal,
Paulina Podgórniak
przygotowywane pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego – pani Anny Gliniarz – reprezentowały szkołę 14.12.2017 r. w konkursie „REYMONT – PIERWSZY NOBLISTA POLSKI NIEPODLEGŁEJ”, którego organizatorem była Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. W przerwie zmagań konkursowych inscenizację „Chłopi na wesoło”zaprezentowali podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.