Romane śperenca- pamięć i współczesność europejskich Romów

6 czerwca nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie „Romane śperenca- pamięć i współczesność europejskich Romów”. Obejrzeli wystawę w Stowarzyszeniu Romów w Oświęcimiu i wzięli udział w warsztatach dotyczących historii i kultury Romów. Następnie zwiedzili były obóz KL Auschwitz II- Birkenau i KL Auschiwtz I. Podsumowaniem projektu był warsztat „Między przeszłością a teraźniejszością. Pamięć o zagładzie i współczesne wyzwania europejskich Romów” prowadzony przez dr Joannę Talewicz -Kwiatkowską na wystawie romskiej w bloku 13 w byłym obozie Auschwitz I.