Saragossa – wizyta monitorująca

W dniach 22 – 26 maja 2018 roku dyrektor szkoły p. Kamila Prange odbyła wizytę monitorującą przebieg praktyk grupy teleinformatyków w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kszałcenie zawodowe i szkolenia zawodowe.

Grupa 15 teleinformatyków wraz z p. Karoliną Mysiorek przebywała na 4 – tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii, w Saragossie. Pani Karolina towarzyszyła uczniom w trakcie pobytu, czuwała nad ich bezpieczeństwem oraz prawidłową realizacją projektu.

Uczniowie pracowali w hiszpańskich zakładach pracy, uczyli się języka hiszpańskiego oraz uczestniczyli w programie kulturalnym.

W pierwszym dniu swojej wizyty dyrektor p. Kamila Prange odwiedziła miejsca stażowe, zmonitorowała zakłady pracy, w których pracowali nasi uczniowie, spotkała się z przełożonymi praktykantów. Wszyscy pracodawcy byli zadowoleni z praktykantów z Polski, chwalili zaangażowanie, punktualność oraz umiejętności praktyczne i językowe naszych uczniów.

Sami uczniowie również pozytywnie wypowiadali się na temat swoich pracodawców.

W drugim dniu wizyty p. Kamila Prange spotkała się z grupą teleinformatyków w miejscu ich zakwaterowania. Z rozmów z uczestnikami projektu wynika, że byli zadowoleni z praktyk i wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w podobnym projekcie. Następnie p. dyrektor spotkała się z p. Enriqe Miana – szefem oddziału w Saragossie, Sociacion Mundus – organizacji partnerskiej, z którym omówiono min. przebieg projektu oraz możliwości kontynuowania dalszej współpracy.

W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie w siedzibie organizacji Mundus w celu podpisania dokumentacji projektu. Tam również dyrektor spotkała się z młodzieżą. Uczniowie zauważyli u siebie wzrost kompetencji językowych i poprawę umiejętności zawodowych.