Seminarium „Dzień łódzkiego getta”

W dniach  8-9 października nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w seminarium dla edukatorów „Dzieci łódzkiego getta”, organizowanym przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Oprócz zajęć -wykładów i warsztatów -stacjonarnych, wzięli udział w spacerach edukacyjnych po terenie byłego obozu dla dzieci polskich na ul. Przemysłowej, dzieci romskich i żydowskich na terenie byłego getta w Łodzi.