Ślubowanie klas pierwszych

15 listopada 2017 r. roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystym ślubowaniu na sztandar Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu. Wydarzeniu towarzyszyły konkurencje integrujące klasy i ich wychowawców.