Speed-ball

3 lutego 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Przemysława Wolana, który zajmuje się propagowaniem nowej w Polsce dyscypliny sportu, jaką jest speed -ball. Wraz z reprezentantkami Polski w tej dyscyplinie – paniami: Agnieszka Wolan, Katarzyną Pawlaczyk, Gabrielą Lopez, Martyną Dudek – prezentował zasady gry i rozegrał mecz.