Spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się w dniu 07.09.2021 r. (wtorek)
według następującego harmonogramu:

1) 07.09.2021 r.,godz.16.00-rodzice uczniów klasy 1A (miejsce spotkania:sala gimnastyczna)
2) 07.09.2021 r.,godz.16.30-rodzice uczniów klasy 1B (miejsce spotkania:sala gimnastyczna)
3) 07.09.2021 r.,godz.17.00-rodzice uczniów klasy 1 Technik programista (miejsce spotkania:sala gimnastyczna)
4) Zebranie trójek klasowych rodziców wszystkich klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia: 07.09.2021 r., godz. 17.30 (sala 14)

Mariusz Wróbel p.o. Dyrektora