Spotkanie młodzieży – „Solidarni z Ukrainą”

W dniu 02.03. w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika  z inicjatywy naszego szkolnego samorządu odbyło się spotkanie przedstawicieli młodzieży wszystkich szkół ponadpodstawowych z panem Zenonem Kołodziejem, naczelnikiem Wydziału Edukacji Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Spotkanie miało na celu zorganizowanie w piątek 4 marca 2022 o godz. 13.00 na Placu Legionów wiecu solidarności z Ukrainą. Organizatorzy przewidzieli okolicznościowe przemówienia młodzieży, wysłuchanie hymnu Ukrainy i tworzenie flag zaprzyjaźnionych państw.