Spotkanie z historią

26 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu odbyło się spotkanie z Panią Zofią Burchacińską. Nasz gość opowiedział młodzieży o swoim bracie – Andrzeju Błeszyńskim, który 4 września 1944 r. zginął w powstaniu warszawskim oraz jego kolegach z Wielunia. Pani  Burchacińska przybliżyła atmosferę powstańczej Warszawy, sylwetki Kolumbów i losy swojej rodziny.