Spotkanie z ks. Tomaszem Pawlikiem

7 września w naszej szkole gościliśmy ks. Tomasza Pawlika, misjonarza przebywającego na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ks. Tomasz swe barwne opowieści ilustrował filmami i przedmiotami przywiezionymi z misji. To było fascynujące spotkanie. Raz jeszcze bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.