Spotkanie z policją – podjęcie działań profilaktycznych

W tym tygodniu w naszej szkole odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji p. M. Klonowską.

Tematem spotkań była odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązującego prawa oraz zjawiska cyberprzemocy.

Bardzo serdecznie dziękujemy policji za współpracę i pani pedagog Annie Jagieniak -Adamczyk za organizację spotkań.