Spotkanie z przedstawicielem WKU

8 listopada 2016 zainteresowani uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu poświęconym rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, prowadzonym przez pracownika Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt. Z. Suszka.

Organizatorem spotkania było Młodzieżowe Centrum Kariery, z którym współpracujemy.