Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Serdecznie gratulujemy Marcinowi Majchrowskiemu -uczniowi IV klasy technik teleinformatyk i Rafałowi Łyczko z IV klasy technik spedytor, którym 8 lutego w auli Wydziału Prawa i Administracji wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Wyróżnienia Panowie otrzymali z rąk kuratora oświaty Waldemara Flajszera, wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i wicemarszałka łódzkiego Piotra Adamczyka.