Świadectwa ukończenia szkoły – 2019

26 kwietnia uczniowie klas najwyższych Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Wręczone zostały również pamiątkowe statuetki i nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia, które przyczyniły się do rozsławiania dobrego imienia szkoły.