Światowy Dzień Zdrowia

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia obchodzony był pod hasłem „Depresja”.  7 kwietnia 2017 r.  w naszej szkole zorganizowano spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej panią A. Franelak – Kubonik „Nie wstydźmy się mówić o depresji”.

Nie obyło się w tym dniu bez propagowania zdrowego stylu życia jako podstawy zdrowia fizycznego i psychicznego – każdy otrzymał symbolicznie ciasteczko pełnoziarniste. Charakter prozdrowotny akcji podkreślał sportowy strój młodzieży.
Nie zabrakło gazetek tematycznych i materiałów informacyjnych, przygotowanych przez panią Pedagog Annę Jagieniak-Adamczyk; biblioteka szkolna zwróciła uwagę na publikacje dot. depresji oraz szeroko rozumianego zdrowia dostępne w szkole.