Szkolenie z zakresu dokumentów aplikacyjnych

W dniach 18, 25 i 26 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu odbyły się szkolenia z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych w systemie Europass. Szkolenia dla uczniów biorących udział w projekcie „Europa Kształci Zawodowo IV” przeprowadziła pani Marlena Piojda. W trakcie szkolenia uczniowie zostali zapoznani z formularzami oraz formalnymi wymogami, jakie stawia się dokumentom takim jak CV, LM czy PJ. Uczniowie otrzymali niezbędne instrukcje do wypełnienia poszczególnych sekcji dokumentów. Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej przejrzystą prezentację danych osobowych oraz łatwiejsze zebranie wszystkich ważnych informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym na obszarze całej Europy.