Szkolny konkurs „Mistrz szybkiego liczenia”

15 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie I Konkursu Matematycznego „Mistrz szybkiego liczenia” i wręczenie nagród zwycięzcom oraz drobnych upominków wszystkim uczestnikom.
Przystąpili do niego uczniowie klas I -III technikum.
Celem konkursu była nie tylko popularyzacja i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, ale wzrost umiejętności sprawnego liczenia, motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, i systematycznej pracy.
Gratulujemy!!!

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce: Maria Stasiak, kl. I technik programista
II miejsce: Olaf Ciosek, kl. II technik programista
III miejsce: Piotr Franczak, kl. III technik programista