Sztuka zaangażowania – CEO

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ – program „Oby Młodzież”, ścieżka tematyczna projektu: Sztuka Zaangażowania.

Adresat projektu: szkoły branżowe.

W Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu projekt realizowały uczennice I i III klasy fryzjerskiej Szkoły Branżowej I stopnia:
Marta Włodarczyk,
Klaudia Podgórniak,
Klaudia Okoń.

Współpracowały z dziewczynami uczennice I klasy technikum: Weronika Mateusiak,
Natalia Lorc,
Patrycja Ceglarek.
Opiekunem projektu 2019/2020 była Anna Gliniarz.

Efekty projektu: dwa banery, trzy plakaty i rollup.

Koszt projektu: 1317,59 PLN