Targi Edukacyjne 2020

27 lutego br. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu zaprezentował podczas TARGÓW EDUKACYJNYCH  2020 SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, ofertę edukacyjna skierowaną do młodzieży szkół podstawowy.

W roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole naukę podjąć można w klasach Technikum o profilu:

 • technik handlowiec
 • technik spedytor
 • technik teleinformatyk
 • technik programista 

oraz w Szkole Branżowej I Stopnia ucząc się w zawodach:

 •  kucharz
 • sprzedawca
 • cukiernik
 • piekarz
 • przetwórca mięsa
 • elektryk
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • fryzjer
 • stolarz
 • krawiec
 • cieśla
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik

 Oficjalne Otwarcie Targów – naszą Szkołę reprezentuje pani dyrektor Kamila Prange

Ciepłe przywitanie naszych gości – partnerów Zespołu Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu.

Pamiątkowe zdjęcie: uczniowie, partnerzy, Pan Wicestarosta – Krzysztof Dziuba i oczywiście patron szkoły – Mikołaj Kopernik.

Dziękujemy Firmie  Europart – naszemu partnerowi merytorycznemu – za udział w Targach Edukacyjnych 2020 i promowanie naszych kierunków kształcenia: technik spedytor i technik handlowiec.   

Dziękujemy AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI EUROCASH Sp. z o. o. za współpracę i promowanie na Targach Edukacyjnych naszych kierunków kształcenia:

sprzedawca i technik handlowiec.

Dziękujemy firmie Nowakowski Transport Sp. z o.o. za udział w Targach Edukacyjnych 2020 i promowanie naszego kierunku technik spedytor. 

Dziękujemy partnerskiej firmie ZF z Częstochowy za profesjonalną pomoc w promowaniu naszego nowego kierunku kształcenia – technik programista i prezentację nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle atomotive. 

Dziękujemy firmie INSTEL za współpracę podczas Targów Edukacyjnych 2020 i promowanie naszych kierunków: technik teleinformatyk, technik programista i elektryk 

Cieszymy się, że nasze stanowiska promocyjne cieszyły się tak dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy tym, którzy są zainteresowani nasza ofertą edukacyjna i zdecydują się powierzyć swoją przyszłość właśnie nam – Zespołowi Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu.

Kopernik przy Sieradzkiej to my!