Teleinformatycy bez barier językowych

Grupa uczniów z klasy 3 technik teleinformatyk, przygotowująca się językowo do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Hiszpanii – w ramach projektu „EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO IV” – ukończyła zajęcia (35 godzin).
Przekazywanie informacji o sobie, prowadzenie rozmowy z nowo poznaną osobą, kontakty w pracy, rozmowa o pracy, zwracanie się z prośbą o radę, podróżowanie samolotem, poruszanie się po mieście (pytanie o drogę, udzielanie wskazówek), korzystanie z transportu publicznego, posiłki, składanie zamówień w restauracji, samodzielne robienie zakupów, problemy zdrowotne (w tym wizyta u lekarza, w aptece) to główne zagadnienia, wokół których skupiona była praca młodzieży podnoszącej swoje umiejętności językowe pod kierunkiem pani Karoliny Mysiorek.