Tragi Edukacyjne 2017

9 lutego 2017 r., podczas Targów Edukacyjnych Szkół i Placówek Powiatu Wieluńskiego, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zachęcali gimnazjalistów do wyboru Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu jako miejsca dalszej nauki.

Kształcimy: techników teleinformatyków, techników handlowców, techników spedytorów,

a w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia (szkoła zawodowa): sprzedawców, kucharzy, piekarzy, cukierników, wędliniarzy, elektryków, elektromechaników pojazdów samochodowych, blacharzy samochodowych, fryzjerów, krawców, ślusarzy, stolarzy, cieśli.