Uczniowie nauczycielami udzielania pierwszej pomocy

Życie i zdrowie to fundamentalne wartości dla każdego człowieka, które należy chronić. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach, dlatego tak ważna jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Jak sprawdzić czy ktoś jest przytomny? Jak wezwać pomoc? Jak zatamować krwotok? Jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej? Jak zachować się w przypadku zadławienia i omdlenia? Na te i inne pytania odpowiadali nasi uczniowie uczniom Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu, podczas zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej, wyposażając ich w nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia życia.
Warsztaty przeprowadzili: nauczyciele Szymon Lach i Leszek Wolniaczyk oraz uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, dostosowując ich program do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników.