Uczniowie w roli nauczycieli

Uczniowie klasy I technik spedytor z wychowawcą – panem Leszkiem Wolniaczykiem – wystąpili w roli nauczycieli zasad udzielania pierwszej pomocy w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu.