Uczniowie ZS3 uczą udzielania pierwszej pomocy

Uczniowie klasy III technik spedytor ,wraz z wychowawcą panem L. Wolniaczykiem, przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy swoich młodszych kolegów – uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.